Sobota plná interaktívnych hier, cvičení a diskusií s psychológmi a komunikačnými trénermi Martinom Čajkom a Michalom Šoltésom, autormi vzdelávacieho portálu www.otvorenahra.sk, bude o tom, ako jednoducho nadviazať komunikáciu s druhým človekom, rozvinúť zaujímavý rozhovor, podať spätnú väzbu a riešiť konfliktné situácie. Aktivity pomôžu účastníkom pochopiť rozličné súvislosti a vylepšiť svoje komunikačné schopnosti.

Stretnutie je určené všetkým, ktorí chcú rozvíjať svoje vzťahy a spoluprácu s druhými. Vítaní sú študenti, profesionáli na voľnej nohe, tvoriví ľudia, ale aj introverti a váhavci. Na veku vôbec nezáleží.

Viac o našich lektoroch:

Martin Čajko vyštudoval psychológiu. Pôsobil ako stredoškolský pedagóg a vychovávateľ. Teraz sa venuje najmä tréningom účinnej verbálnej a neverbálnej komunikácie, práci s emóciami a párovému poradenstvu. Život vníma ako neustály pohyb vpred a nie úzkostnú stagnáciu. Preto je jeho životným poslaním osobnostný rozvoj a pomoc druhým.

Michal Šoltés študoval psychológiu a dnes vedie tréningy efektívnej komunikácie, ovplyvňovania a obrany proti manipulácii. Zvládnutie psychiky a komunikácie je podľa neho jednou z najväčších výziev, s ktorou sa vo svojich životoch stretávame. Jeho poslaním je hľadanie možností ako svojimi poznatkami a skúsenosťami pomáhať ľuďom.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram