Partneri

logo Nadácie Orange
logo Nadácie Slovenskej sporitelne
logo Nadačného fondu Telekom
logo Cukru
Halmi space logo
Sládkovič café logo
logo Eset
logo Klub Lúč
logo WebSupport

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti a niektorí ďalší partneri.

Ďakujeme.