Partneri

logo Nadácie Orange
logo 02
logo Nadačného fondu Telekom
logo Cukru
logo Nadácie Slovenskej sporitelne
logo MeToo
logo Eset
logo WebSupport
logo Impact Hub

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti a niektorí ďalší partneri.

Ďakujeme.