Partneri

logo Nadácie Orange
logo Nadácie Slovenskej sporitelne
logo Nadačného fondu Telekom
logo Nadácie VÚB
Facebook stránka Triple Fingers Tatoo
logo Eset
logo Cukru
logo WebSupport
logo Galéria Vážka

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia SPP, Nadácia ZSE, Klub Lúč a viacerí ďalší partneri.

Ďakujeme.