Partneri

logo Nadácie Orange
logo Nadácie Slovenskej sporitelne
logo Nadačného fondu Telekom
Nadácia SPP
Nadácia ZSE
logo Eset
logo Cukru
logo WebSupport
logo Klub Lúč
logo Galéria Vážka
logo Malý Berlín

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia VÚB, Nadácia otvorenej spoločnosti a niektorí ďalší partneri.

Ďakujeme.