Partneri

logo Nadácie Orange
logo Nadácia Slovenskej sporiteľne
logo Nadačného fondu Telekom
ACF Slovakia logo
Facebook stránka Triple Fingers Tatoo
logo Eset
logo Coffee Sheep
 
logo WebSupport
Logo Mesto Trenčín
 

Projekt Oflajn 2020 a projekt Trenčín na ceste 2021 boli podporené z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia ZSE, Nadácia Poštovej banky, Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Galéria Vážka, Klub Lúč, Cukru a viacerí ďalší partneri.

Ďakujeme.

 

banner websupport