S klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Lenkou Rušarovou o otázkach týkajúcich sa nášho sebavedomia. VIAC 20 APRÍL 2021 Krehkosť a sila
sebavedomia
S Petrom Ďurišom o dobrých životopisoch, budúcnosti personalistiky, návrate do Trenčína a všeličom možnom. VIAC 25 APRÍL 2021 Na vlastných nohách
Stories
S Grétkou Pavlovovou o ľuďoch, Atmosfére, Bystrinách, vďačnosti a všeličom možnom. VIAC 02 MÁJ 2021 Na vlastných nohách
Stories
S Oljou Triaška Stefanović o fotografovaní, umení, histórii, domovoch a všeličom možnom. VIAC 09 MÁJ 2021 Na vlastných nohách
Stories

Najbližšie pripravujeme

 • Dátum
 • Podujatie
 • Popis
  • Dátum
   25. apríl 2021
   18:00
  • Podujatie
   Na vlastných nohách
   Stories
   0€
  • Popis
   Ilustračný obrázok_Peter Ďuriš S Petrom Ďurišom o dobrých životopisoch, budúcnosti personalistiky, návrate do Trenčína a všeličom možnom.
  • Dátum
   2. máj 2021
   18:00
  • Podujatie
   Na vlastných nohách
   Stories
   0€
  • Popis
   ilustračný obrázok_Grétka Pavlovová S Grétkou Pavlovovou o ľuďoch, Atmosfére, Bystrinách, vďačnosti a všeličom možnom.
  • Dátum
   9. máj 2021
   18:00
  • Podujatie
   Na vlastných nohách
   Stories
   0€
  • Popis
   ilustračný obrázok_Olja Triaška Stefanovic S Oljou Triaška Stefanović o fotografovaní, umení, histórii, domovoch a všeličom možnom.
priestor na stretnutia a spoluprácu