Najbližšie pripravujeme

 • Dátum
 • Podujatie
 • Popis
  • Dátum
   21. august 2017
   9:00
  • Podujatie
   Rozhovory podľa Ivana
   25€
  • Popis
   Vo štvordennej redaktorsko-moderátorskej dielni s Ivanom Ježíkom sa naučíme klásť otvorené otázky a viesť pútavý rozhovor určený pre verejnosť.
priestor na stretnutia a spoluprácu