S Ninou Kohoutovou o hudbe, Trenčíne, Londýne, spoluprácach, vlastnej tvorbe a všeličom možnom. VIAC 28 FEBRUÁR 2021 Na vlastných nohách
Stories
S Marekom Mansellom, ambasádorom vzdelávacieho programu ENTER, o formách pomoci študentom a pedagógom. VIAC 02 MAREC 2021 Digitálne zručnosti:
tvorivo pre život
S Marekom Madrom o mladých ľuďoch, futbale, väzeniach, duševnom zdraví a všeličom možnom. VIAC 07 MAREC 2021 Na vlastných nohách
Stories
S Peťom Sedláčikom o fotografovaní, cestovaní, podnikaní, rozhodovaní a všeličom možnom. VIAC 14 MAREC 2021 Na vlastných nohách
Stories
S Janou Džejny Šlinskou o knihách, náladách, hudbe, koláčikoch a všeličom možnom. VIAC 21 MAREC 2021 Na vlastných nohách
Stories

Najbližšie pripravujeme

 • Dátum
 • Podujatie
 • Popis
  • Dátum
   28. február 2021
   18:00
  • Podujatie
   Na vlastných nohách
   Stories
   0€
  • Popis
   Nina Kohoutová ilustračný obrázok S Ninou Kohoutovou o hudbe, Trenčíne, Londýne, spoluprácach, vlastnej tvorbe a všeličom možnom.
  • Dátum
   7. marec 2021
   18:00
  • Podujatie
   Na vlastných nohách
   Stories
   0€
  • Popis
   na vlastných nohách stories_ilustračný obrázok Marek Madro S Marekom Madrom o mladých ľuďoch, futbale, väzeniach, duševnom zdraví a všeličom možnom.
  • Dátum
   14. marec 2021
   18:00
  • Podujatie
   Na vlastných nohách
   Stories
   0€
  • Popis
   Na vlastných nohách stories_ilustračný obrázok Peter Sedláčik S Peťom Sedláčikom o fotografovaní, cestovaní, podnikaní, rozhodovaní a všeličom možnom.
  • Dátum
   21. marec 2021
   18:00
  • Podujatie
   Na vlastných nohách
   Stories
   0€
  • Popis
   Na vlastných nohách Stories_ilustračný obrázok Jana Šlinská S Janou Džejny Šlinskou o knihách, náladách, hudbe, koláčikoch a všeličom možnom.
priestor na stretnutia a spoluprácu