Najbližšie pripravujeme

 • Dátum
 • Podujatie
 • Popis
  • Dátum
   22. september 2020
   18:00
  • Podujatie
   Konšpirácie v minulosti a dnes
   0€
  • Popis
   Rozhovor Ivana Ježíka s etnologičkou Zuzanou Panczovou z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.
  • Dátum
   6. október 2020
   18:00
  • Podujatie
   Oflajn 12
   3€
  • Popis
   Dobrovoľné štartovné z kvízu pomôže skautom a skautkám z 93. prístavu Tortuga Trenčín.
  • Dátum
   20. október 2020
   18:00
  • Podujatie
   Objavovanie pomalosti
   0€
  • Popis
   Rozhovor Ivana Ježíka s lentológom Viktorom Suchým z Kabinetu pomalosti v Novej Cvernovke.
priestor na stretnutia a spoluprácu