Základy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi by sme mali ovládať. Prednáška Simony Lhotovej spojená s diskusiou je pre tých, ktorí sa chcú a potrebujú v tejto oblasti orientovať, majú radi zrozumiteľné informácie a vedia, že prevencia je lacnejšia ako hasenie problémov.

Účastníci si počas neformálnej prednášky ľudskou rečou prejdú s odborníčkou teóriu a prax BOZP a OPP. Lektorka im vysvetlí formality dokumentácie, školení, ochranných pracovných pomôcok a obsah projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb potrebných ku kolaudačnému konaniu. Okrem praktických rád sa môžu tešiť na diskusiu, kde je Simona pripravená im zodpovedať všetky otázky.

Simona Lhotová je výkonnou riaditeľkou 3mon, s.r.o. a členkou prezídia Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Ochrane pred požiarmi a BOZP sa venuje viac ako 6 rokov. Úspešne absolvovala prípravný kurz ako členka Dobrovoľného hasičského zboru. Za jeden zo svojich najväčších pracovných úspechov považuje zavedenie koordinačného systému pre hasičov na Slovensku, ktorý pomáha urýchľovať ich zásahy a zachraňovať ľudské životy.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram