O nás

Slovensko potrebuje premýšľajúcich, podnikavých a neľahostajných ľudí. Našimi vzdelávacími, kultúrnymi a voľnočasovými podujatiami chceme k tomu prispieť. Pripravujeme ich najmä v Trenčíne, radi však chodievame aj do iných miest.

Od nášho vzniku v roku 2008 sme usporiadali 42 kultúrnych podujatí Voices Live, 72 rozhovorov so zaujímavými ľuďmi Choices a viac ako 250 vzdelávacích workshopov. Zorganizovali sme 5 ročníkov neformálnej konferencie Jump Slovensko o ľuďoch a pre ľudí, ktorí robia niečo pre druhých. Pre stredoškolákov sme usporiadali 9 podujatí Malý Jump, pre ľudí rozbiehajúcich vlastný biznis zorganizovali školu Train 21. Nakrútili sme vyše 160 krátkych filmov, preložili a vydali knihu Sarah Durham Rozvoj značky neziskovej organizácie. Popri práci za finančnú odmenu sme odpracovali dobrovoľnícky asi 7 500 hodín. Do našich aktivít bolo priamo zapojených viac ako 100 lektorov, 6 500 účastníkov, 250 neziskových iniciatív a desiatky základných, stredných a vysokých škôl. Krátke filmy, videá a podcasty z našich podujatí videlo vyše 250 000 ľudí.