Komunita. Networking. Spolupráca.

Pomáhame rozširovať obzory, nadväzovať kontakty a zlepšovať zručnosti. Veríme, že nič nemá väčší význam ako život a práca s ľuďmi. Akokoľvek dobre to v spoločnosti nastavíme, vždy bude záležať na tom, či sme slušní, schopní, otvorení a všímaví.


Naša cesta

S Voices sa od roku 2008 venujeme organizácii podujatí cez vzdelávacie workshopy a konferencie, až po konzultačnú podporu občianskych združení a neziskových organizácií.

V roku 2014 sme sa presťahovali do Trenčína, aby sme tu prispeli k oživeniu kultúrneho a komunitného života. Zapojili sme sa do mnohých lokálnych iniciatív, ako sú TEDxTrenčín, chránené dielne Na ceste, mestský trh Trenčín na korze či projekt Digitálny nomád.

Usporiadali sme vyše 300 vlastných kultúrnych a vzdelávacích aktivít, z ktorých najznámejšie sú blog Zápisky z Trenčína, medzigeneračný mestský kvíz Oflajn a talkshow Na vlastných nohách.

Dobrovoľnícky sme pomohli rozbehnúť trenčiansky kontaktný bod IPčka a podujatia Gauč

Našim najväčším projektom je aktuálne podcast Rozhovory Choices a trenčianska talkshow Prieniky.

Kto sme?

 • Ivan Ježík

  Je žiakom profesora Milana Hejného, učil matematiku na Slovensku, vo Švédsku, Rakúsku a Anglicku. Po návrate pracoval ako manažér vo VÚB banke a Nadácii Pontis. Je riaditeľom a tvorcom programu Voices. Moderuje podcast Rozhovory Choices a podujatia Prieniky.

  Peter Zahradník

  Vyštudoval sociálnu prácu a 20 rokov pracoval s ľuďmi s rôznym zdravotným znevýhodnením ako sociálny terapeut a zdravotný asistent. Vo Voices je projektovým koordinátorom, chystá všetky rešerše o témach a hosťoch a zabezpečuje organizáciu podujatí.
 • Alena Bastlová

  Pracuje v spoločnosti EXAM testing ako odborná pracovníčka pre tvorbu testov. Niekoľko rokov pracovala súčasne aj pre neziskovku Talentída, ktorá organizuje vzdelávacie súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ. Učila matematiku a geografiu na základnej škole a dobrovoľnícky pomáha neziskovej organizácii DOBRÁ ŠKOLA aj nám vo Voices. Zároveň je aj je aj členkou našej správnej rady.
  Jana Vlašičová

  Jana Vlašičová

  Vyštudovala liečebnú pedagogiku, pracovala pre Nadáciu Pontis a rôzne organizácie zamerané najmä na rozvoj dobrovoľníctva, sociálnu starostlivosť či vzdelávanie. Od roku 2016 má v Slovenskej sporiteľni na starosti úverové financovanie neziskových organizácií. Okrem toho prekladá detskú literatúru z anglického do slovenského jazyka pre vydavateľstvá Slovart či Albatros.
 • Žofia Teplická

  Žofia Teplická

  Študovala marketing a medzinárodné podnikanie, no už počas štúdia vedela, že ju priťahuje vzdelávanie a organizácia podujatí pre ľudí. Od roku 2018 vedie vzdelávací program MyMachine Slovakia v Karpatskej nadácii. S Voices spolupracuje od roku 2012, v súčasnosti je členou správnej rady.

  Peter Halák

  Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Venoval sa účtovníctvu a finančným analýzam, popri tom založil neziskovú organizáciu P-Mat a v roku 2011 organizáciu Indícia. O 2 roky neskôr sa stal zriaďovateľom základnej školy Felix v Bratislave. Vo Voices tíme zastupuje úlohu revízora.
 • Matej Kukučka

  Vyštudoval fotografiu na odevnej priemyslovke, už vyše dekádu pracuje ako grafik na voľnej nohe a prevádzkuje fotoateliér v Trenčíne. Popri bežnej robote pôsobí aj ako multifunkčný pracovník pri rôznych projektoch prevažne v oblasti kultúry. Vo Voices má na starosti vizuálnu stránku.

  Martina Novotová

  Nadšená ambasádorka udržateľnosti a projektov, ktoré dokazujú, že empatia a ľudskosť v nás stále sú. Verí, že o dobrých veciach treba hovoriť, a preto sa rozhodla venovať svoj pracovný čas ich šíreniu. Lebo dobrými skutkami sa nechválime. Dobrými skutkami inšpirujeme. Je komunikačnou a marketingovou manažérkou Voices.
 • Ivan Ježík

  Je žiakom profesora Milana Hejného, učil matematiku na Slovensku, vo Švédsku, Rakúsku a Anglicku. Po návrate pracoval ako manažér vo VÚB banke a Nadácii Pontis. Je riaditeľom a tvorcom programu Voices. Moderuje podcast Rozhovory Choices a podujatia Prieniky.
 • Peter Zahradník

  Vyštudoval sociálnu prácu a 20 rokov pracoval s ľuďmi s rôznym zdravotným znevýhodnením ako sociálny terapeut a zdravotný asistent. Vo Voices je projektovým koordinátorom, chystá všetky rešerše o témach a hosťoch a zabezpečuje organizáciu podujatí.
 • Alena Bastlová

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 • Jana Vlašičová

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 • Žofia Teplická

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
 • Peter Halák

  Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Venoval sa účtovníctvu a finančným analýzam, popri tom založil neziskovú organizáciu P-Mat a v roku 2011 organizáciu Indícia. O 2 roky neskôr sa stal zriaďovateľom základnej školy Felix v Bratislave. Vo Voices tíme zastupuje úlohu revízora.

Záleží nám na transparentnosti

Viac informácií o našej činnosti nájdete vo výročných správach:

20232022, 2021, 2020, 2019, 2018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

JUMP - Voices
Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram