O nás

Vzdelávacími a kultúrnymi podujatiami prispievame od roku 2008 k tomu, aby sme na Slovensku otvorenejšie rozmýšľali, boli podnikavejší a menej ľahostajní. Pracujeme v Trenčíne a radi chodíme aj do iných miest.

Čo sa nám podarilo? Napísali sme 40 Zápiskov z Trenčína, pripravili sme 24 stretnutí Na vlastných nohách, 101 večerných Rozhovorov Choices, 13 mestských kvízov Oflajn, 42 kultúrnych podujatí Voices Live a viac ako 250 vzdelávacích workshopov. Nakrútili sme 160 krátkych filmov, zorganizovali sme 5 ročníkov konferencie Jump Slovensko a školu Train 21, preložili sme a vydali knihu Rozvoj značky neziskovej organizácie. Často robíme bez nároku na finančnú odmenu, dobrovoľnícky sme odpracovali spolu asi 10 500 hodín. Do našich aktivít bolo zapojených viac ako 150 lektorov, 15 000 účastníkov, 250 neziskových iniciatív a desiatky základných, stredných a vysokých škôl.

smejúce sa dieťa v publiku