O nás

Od roku 2008 sa snažíme našimi aktivitami prispievať k tomu, aby sme na Slovensku otvorenejšie rozmýšľali, boli podnikavejší a menej ľahostajní.

Naším najväčším aktuálnym projektom sú Rozhovory Choices. Skúsenosti máme s organizovaním menších i väčších kultúrnych a vzdelávacích akcií – najznámejšími boli série podujatí Voices Live a Na vlastných nohách, kvízy Oflajn či konferencie Jump Slovensko. V blogu Zápisky z Trenčína sme písali o zaujímavých ľuďoch, ktorí prispievajú k rozvoju mesta a regiónu, preložili sme a vydali knihu Rozvoj značky neziskovej organizácie a niekoľko rokov sme pomáhali chráneným dielňam Na ceste.

Viac informácií o našej činnosti nájdete vo výročných správach

2022, 2021, 2020, 2019, 20182017, 20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008

Korešpondenčná a fakturačná adresa:
Voices, n.o., Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156, DIČ: 2022545327

Základný tím Voices tvoria Ivan Ježík a Peter Zahradník. Členmi správnej rady sú Alena Bastlová, Jana Vlašičová a Žofia Teplická, revízorom je Peter Halák.