O nás

Vzdelávacími a kultúrnymi podujatiami prispievame od roku 2008 k tomu, aby sme na Slovensku otvorenejšie rozmýšľali, boli podnikavejší a menej ľahostajní. Pracujeme v Trenčíne a radi chodíme aj do iných miest.

Čo sa nám podarilo? Usporiadali sme 7 mestských kvízov Oflajn, 7 stretnutí Na vlastných nohách, 89 večerných diskusií Choices, 42 kultúrnych podujatí Voices Live a viac ako 250 vzdelávacích workshopov. Napísali sme 33 Zápiskov z Trenčína, zorganizovali sme 5 ročníkov konferencie Jump Slovensko a školu Train 21. Nakrútili sme 160 krátkych filmov, preložili sme a vydali knihu Rozvoj značky neziskovej organizácie. Často robíme bez nároku na finančnú odmenu, dobrovoľnícky sme odpracovali spolu asi 10 000 hodín. Do našich aktivít bolo zapojených viac ako 150 lektorov, 10 000 účastníkov, 250 neziskových iniciatív a desiatky škôl.

smejúce sa dieťa v publiku