O nás

Slovensko potrebuje premýšľajúcich, podnikavých a neľahostajných ľudí. Našimi vzdelávacími, kultúrnymi a komunitnými podujatiami chceme k tomu prispieť. Pripravujeme ich hlavne v našom priestore na stretnutia a spoluprácu na Sládkovičovej 8 v Trenčíne, rozhovory Choices sa konajú pravidelne v trenčianskom Klube Lúč a v Impact HUB Bratislava. Občas chodíme aj do iných miest.

Od nášho vzniku v roku 2008 sme priniesli 62 rozhovorov so zaujímavými ľuďmi Choices a zrealizovali viac ako 160 otvorených vzdelávacích seminárov. Zorganizovali sme 5 ročníkov neformálnej konferencie Jump Slovensko o ľuďoch a pre ľudí, ktorí robia niečo pre druhých. Pre stredoškolákov sme usporiadali 9 podujatí Malý Jump, pre ľudí rozbiehajúcich vlastný biznis zorganizovali školu Train 21. Pripravili sme 42 verejných kultúrnych podujatí Voices Live, nakrútili a online komunikovali vyše 160 krátkych filmov, preložili a vydali knihu Sarah Durham Rozvoj značky neziskovej organizácie. Popri práci za finančnú odmenu sme odpracovali dobrovoľnícky asi 7 000 hodín. Do našich aktivít bolo priamo zapojených viac ako 50 lektorov, 5 500 účastníkov, 250 neziskových iniciatív a desiatky základných, stredných a vysokých škôl. Krátke filmy a videá z našich podujatí videlo vyše 200 000 ľudí.

Priestor na Sládkovičovej 8 v Trenčíne ponúkame na organizovanie menších podujatí aj iným subjektom. Základnou podmienkou dohody je, aby aktivity boli blízke nášmu poslaniu a možnostiam priestoru.

Neziskovým subjektom poskytujeme poradenské služby (rozvoj značky, sociálne siete, príprava projektov, komunikačná stratégia, vedenie tímu, …). Pre komunitné iniciatívy, študentky a študentov sú konzultácie bezplatné.

V prípade záujmu nám, prosím, napíšte na voices@voices.sk. Ozveme sa a dohodneme s vami ďalší postup.