Venujte nám 2 %

Fyzické a právnické osoby nám môžu pomôcť asignáciou 2% z dane z príjmu.

Naše údaje sú:
Nezisková organizácia Voices, Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
IČO: 37925156, právna forma: nezisková organizácia

Ak chcete podporiť našu prácu finančným príspevkom, číslo účtu organizácie je:
SK65 0200 0000 0024 1744 6357

Vážime si vašu dôveru a ďakujeme za ňu.