Podpora 2%

Ak vás oslovujú výsledky našej práce, prosím, podporte nás.

Fyzické a právnické osoby nám môžu pomôcť asignáciou 2% z dane z príjmu. Naše údaje sú:
Nezisková organizácia Voices, Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
IČO: 37925156, právna forma: nezisková organizácia

Vážime si vašu dôveru a ďakujeme za ňu.

Ak chcete podporiť našu prácu finančným príspevkom, číslo účtu organizácie je:
SK65 0200 0000 0024 1744 6357

Vítame dobrovoľnícku pomoc pri odbornom lektorovaní, príprave podujatí, správe počítačov, tvorbe grafiky, fotení či iných činnostiach. Ak máte záujem, prosím, kontaktujte nás.