Ak chceme realizovať pekný a zmysluplný nápad, je rozumné ho správne uchopiť a rozvíjať. Seminár s Ivanom Ježíkom je zameraný na zefektívnenie práce a zlepšenie komunikácie ľudí, ktorí robia niečo pre druhých. Vhodný je pre koordinátorov a manažérov neziskových iniciatív, študentov, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí im v ich práci pomáhajú. Účastníci sa dozvedia, čo tvorí značku organizácie a prečo je dobré sa ňou zaoberať, naučia sa, čo je vizuálna identita a čo sú komunikačné posolstvá. Získajú užitočné tipy, ako prehlbovať svoju dôveryhodnosť, účinne používať internetové sociálne siete a získavať nových individuálnych a firemných podporovateľov.

Ivan Ježík vyrastal v Trenčíne. Po skončení MFF UK v Bratislave študoval v Londýne. Osem rokov učil matematiku na Slovensku, vo Švédsku, Rakúsku a Anglicku. Pracoval ako manažér pre internú komunikáciu a elektronické médiá vo VÚB banke a bol programovým riaditeľom Nadácie Pontis. Od roku 2008 vedie Voices a je nezávislým konzultantom pre rozvoj značky. Venuje sa príprave a moderovaniu kultúrnych a diskusných podujatí, najmä projektom Choices a Train21. Tím Voices preložil a vydal knihu Sarah Durham Rozvoj značky neziskovej organizácie.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram