Komunity sú dôležité a podporujú rast firiem, neziskových organizácií a platforiem. Dokážu nás podržať v ťažkých chvíľach, ale aj šíriť rôzne komunikačné posolstvá a tvoriť časť nášho marketingu. Ako nadchnúť ľudí pre náš projekt a aktívne ich zapájať do tvorby obsahu, či iných aktivít? Svoje “know-how” sa nám pokúsi odovzdať Richard Čermák, ktorý v minulosti založil a dlhé roky budoval komunitu okolo svojho hudobného vydavateľstva GERGAZ. Aktuálne pôsobí vo WebSupporte, kde začínal ako Community Manager a 2 roky sa staral o IT komunitu fanúšikov a zákazníkov. Jeho najnovším projektom je Meet the Heroes, ktorému sa za posledný pol rok podarilo vytvoriť rozsiahlu komunitu z celého Slovenska.

Richard Čermák je zakladateľom rešpektovaného hudobného vydavateľstva GERGAZ, ktoré zastrešuje známe hudobné mená ako Fallgrapp, či NVMERI. V súčasnosti pracuje pre spoločnosť WebSupport, kde riadi komunikačné a “brandové” stratégie. Je tiež zakladateľom platformy Meet the Heroes, ktorá si postupne získava pozornosť mnohých novinárov, blogerov a fanúšikov kvalitných rozhovorov. Jednou z jeho posledných aktivít je projekt Ostrov hudby, ktorý získal minulý rok ocenenie za prínos do hudby v rámci RadioHead Awards.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zaregistrovali a zaplatili účastnícky poplatok. Neuhradené registrácie je potrebné vyzdvihnúť a vyrovnať na mieste pred 17:45. Po tom umožníme vstup aj účastníkom, ktorí sa prostredníctvom webu neprihlásili.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram