Nikde nie je všetko ideálne. Hľadáme preto miesto, kde môžeme viesť život najbližší svojim predstavám. Chceme odísť do zahraničia, odsťahovať sa do Bratislavy alebo žiť v rodnom meste? Máme radšej podnikať, venovať sa vede či pracovať vo verejnom záujme? Líšia sa naše predstavy o dobrom živote v meste zásadne, alebo máme skôr len rozdielne názory na to, ako ich naplníme? Ako k sebe pritiahneme ľudí s podobnými cieľmi? Čo do regiónu môžeme priniesť sami a čo k tomu potrebujeme? Dajú sa obmedzenia regiónu premeniť na príležitosti alebo je to len fráza? Ak ťa zaujíma regionálny rozvoj, naliehavosť dobrého manažmentu a ekonómie pri zlepšovaní života v meste a to, či mladí ľudia môžu niečo zmeniť, neformálna prednáška Kataríny Rentkovej je doslova pre teba.

Podujatie je prvým zo série Mladá veda. V nej sa budeme vo Voices stretávať s odborníkmi v prírodných, spoločenských alebo aplikovaných vedách, ktorí sa vyznajú v zaujímavej oblasti a vedia o nej otvorene, zrozumiteľne a pútavo rozprávať. Stretnutie je sprievodným podujatím moderného mestského trhu Trenčín na korze, ktorý bude v sobotu 16. septembra na Ulici 1. mája.

Katarína Rentková je odbornou asistentkou na Katedre ekonómie a financií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Popri pedagogickej a vedeckej činnosti je poslankyňou obecného zastupiteľstva v Moste pri Bratislave. Zároveň je predsedníčkou občianskeho združenia Asociácia doktorandov Slovenska, ktoré spája najmä študentov doktorandského štúdia a mladých vedcov. Vo svojich výskumných prácach sa zaoberá najmä rozvojom regiónov a obcí na Slovensku.

Vstup na podujatie je voľný.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram