Interaktívny workshop s pedagogičkou a psychoterapeutkou Janou Lednickou pre rodičov, ktorí chcú rozvíjať svoje výchovné zručnosti, účinnejšie pomáhať deťom s emóciami a získať základné poznatky o terapii hrou.

Rodičia sú zvyčajne najvýznamnejšími ľuďmi v živote detí. Pomáhajú im v rôznych situáciách, sú dôležití pri ich osobnostnom a emocionálnom rozvoji. Výskumy potvrdzujú vysokú efektivitu prístupu zameraného na dieťa, ktorý zvyšuje deťom zdravé sebavedomie a sebahodnotenie, pomáha im vyvinúť aktívnejšie a samostatnejšie správanie, vedie ich k sebakontrole a zodpovednosti. Odborníci preto ponúkajú nové poznatky rodičom tak, aby sa naučili vhodne reagovať na emócie, zachytávať ich význam, reflektovať, oceňovať a povzbudzovať, ale aj to, kedy a ako zadávať hranice a vrátiť zodpovednosť dieťaťu.

Workshop je úvodom do filiálnej terapie. Účastníčky a účastníci lepšie pochopia význam hry v živote dieťaťa, osvoja si dôležité vedomosti o pocitoch a hraniciach a vyskúšajú si rôzne praktické cvičenia. Budeme mať priestor aj na diskusiu a úvahy o výchove.

Jana Lednická pracuje s deťmi už dvadsať rokov. Zamestnaná je v Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Medzi jej klientmi sú deti od 3 rokov, ale aj starší, ktorým pomáha pri ukončení prípravy na povolanie. V rámci skupinových aktivít pracuje s triednymi kolektívmi, najčastejšie v rámci prevencie (šikanovanie, rizikové sexuálne správanie, drogová prevencia a pod.). Vzdeláva však aj pedagógov a rodičov. Jej srdcovou záležitosťou sú Kurzy filiálnej terapie. V tréningu rodičovských zručností vidí obrovský význam a prínos. Janka je mamou dcéry Šarloty.

Podujatie je vypredané, ďakujeme. V prípade záujmu o miesto náhradníka nám, prosím, napíšte na voices@voices.sk.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram