V pracovnom aj osobnom živote sa neustále o niečom rozhodujeme. Bolo by skvelé vedieť, ako si vždy vybrať rýchlo a spoľahlivo tú najlepšiu možnosť. Dá sa to? Čo si môžeme všímať a čoho sa máme vyvarovať, ak sa chceme efektívne rozhodovať? Neformálna prednáška Lenky Kostovičovej o dvanástich princípoch, vďaka ktorým môžeme dospieť k lepším rozhodnutiam a spokojnejšiemu životu. Každý princíp sme si ilustrovali psychologickými experimentmi a praktickými príkladmi zo života. Nešlo o všeliek proti neadekvátnym úsudkom, ale pomoc pri odhalení príčin mnohých ilúzií a omylov v rozhodovaní.

Mgr. Lenka Kostovičová, PhD. je vedecká pracovníčka na Ústave experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV a venuje sa skúmaniu ľudského myslenia a rozhodovania s dôrazom na overovanie možností efektívnej komunikácie informácií a redukcie omylov v úsudkoch a voľbách, a tiež popularizácii vedy. Ako vysokoškolská pedagogička na Ústave aplikovanej psychológie UK v Bratislave vedie kurzy psychológie rozhodovania, spotrebiteľského správania a ďalšie.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram