Decembrové podujatie sme usporiadali online na našej Facebookovej stránke. Štartovným sme podporili chránenú dielňu Baliareň Na Ceste, ktorá poskytuje pracovné uplatnenie ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

moderátori kvízu za obrazovkami počítačov

Kvíz sme pripravili v spolupráci so študentmi, s Dominikou a Maťom z Triple Fingers. Celoročný projekt Oflajn 2020 je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

výsledková listina

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram