Stretnutie o tom, ako pamäť funguje, čo jej robí dobre a ako ju môžeme rozvíjať napríklad prostredníctvom učenia sa jazykov. Vysvetlili sme si, aké triky a techniky môžu zefektívniť učenie sa a zapamätávanie si. Spolu sme sa naučili, ako meniť zdanlivé hendikepy na výhody a získať väčšie sebavedomie.

Neformálna prednáška Anny Jančovej o spôsoboch efektívneho narábania s pamäťou, ktoré sama využíva pri jazykovom vyučovaní dospelých a ktoré majú úspešné uplatnenie aj v iných oblastiach.

Anka je Považskobystričanka, mama dvoch dospelých detí, psa a mačky. Slovo a reč ju priťahovali odmalička. Takmer dvadsať rokov učila jazyky na stredných školách na Považí, venovala sa spolupráci so zahraničnými školami a študentskému divadlu. Neskôr si založila vlastnú jazykovú školu Enjoy School, kde sa snaží dokázať, že učenie jazykov môže byť moderné, progresívne a zábavné. Popri škole sa podieľa na komunitnom živote v Považskej Bystrici, najmä v oblasti kultúry. Viac o nej nájdete na www.ucitelkaanglictiny.sk.

Prezentácia z prednášky

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram