Nie je častým javom, aby si ľudia posielali pohľadnice, zvlášť tie ručne vyrobené. O to je to krajšie a vzácnejšie. Potešiť netradičným pozdravom vašich blízkych môžete aj vy. Náš kreatívny workshop s Luckou Horňákovou Černayovou ponúka účastníkom možnosť vyskúšať si rôzne výtvarné techniky, rozšíriť si svoje zručnosti a dozvedieť sa, ako pracovať s estetickou stránkou umenia. Záverom bude zužitkovanie naučeného a výroba originálnych vianočných pohľadníc vlastnými rukami.

Vítaní sú rodičia s deťmi, dospelí, starší aj mladí, pretože vianočné obdobie je o rodine a spolupatričnosti, priateľstve a domove.

Lístok pre dospelého stojí 4€, deti môžu prísť v sprievode dospelého zdarma.

Lucia Horňáková Černayová kreslí a tvorí už odmalička. Má rada výtvarné umenie, ktorému sa venuje a sprostredkováva ho širšej verejnosti učiteľovaním na ZUŠ Karola Pádivého a podujatím HALA Sympózium. Momentálne je na materskej dovolenke, ale vedie dielničky a organizuje výstavy v klube Barbar. Rada učí, je to pre ňu najlepšia forma, ako aj tých najmenších naučiť vnímať súčasné umenie a tiež formovať ich vzťah k estetičnu.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram