Workshop pre ľudí z pomáhajúcich profesií a všetkých ďalších, ktorých arteterapia zaujíma. Psychologička Katarína Mihinová nám zážitkovou formou predstaví rôzne aktivity zamerané na vnímanie, prežívanie a vyjadrenie základných emócií.

Vďaka výtvarným médiám a komunikovaniu neverbálnym spôsobom sa môžeme priblížiť k emocionálnym zážitkom a obsahom, ktoré sú nám skryté a vyčerpávajú nás. Ak nevieme opísať a pomenovať svoje pocity, ich vyjadrenie pomocou kresby môže byť pre nás oslobodzujúce a uvoľňujúce. Výtvarné schopnosti nie sú pre účastníkov potrebné. Svoje práce nebudeme hodnotiť z estetického hľadiska. Zameriame sa na to, ako človek tvorí, čo pri tom prežíva a ako sa to dotýka jeho života. Bude tiež priestor na diskusiu o arteterapii.

Účastníci získajú od lektorky certifikát o absolvovaní odborného workshopu.

Katarína Mihinová je poradenská psychologička a uznávaná odborníčka, ktorá sa venuje arteterapii, organizuje odborné kurzy pre pomáhajúce profesie a spravuje stránky www.i-psychologia.sk. So združením Artea (www.arte-terapia.sk) spoluorganizuje medzinárodnú arteterapeutickú konferenciu, lektorsky vedie vzdelávacie akcie, sebaskúsenostné skupiny rôzneho zamerania pre dospelých (napr. vzťahy, emócie, riešenie problémov, zdroje z detstva).

Katka absolvovala Systematické kurzy arteterapie u p. Novákovej a v spoločnosti Artter, semináre u Beate Albrich, Evy Fárkovej, Marie Lhotovej, Milana Kyzoura a Ladislava Holuba, Jiřího Kokrdu, Miroslava Huptycha, Alexandry Dzurekovej, manželov Koptových, Eileen McGann a Foundation in Art Therapy Course organizovaný Britskou arteterapeutickou asociáciou v Londýne. Ukončila výcvik v Symbol terapii, absolvovala semináre KIP a aktuálne sa vzdeláva v Dlhodobom muzikoterapeutickom kurze pod vedením Mateja Lipského.

Podujatie je vypredané, ďakujeme. V prípade záujmu o miesto náhradníka nám, prosím, napíšte na voices@voices.sk.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram