Workshop s lektorom Ivanom Ježíkom je zameraný na rozvoj prezentačných zručností a získanie zdravého sebavedomia pri vystupovaní pred publikom. Určený je manažérom, projektovým koordinátorom, freelancerom, študentom a všetkým tvorivým ľuďom, ktorí chcú vedieť pútavo, presvedčivo a uveriteľne rozprávať pred publikom.

Účastníci spoznajú hlavné zásady dobrého vystupovania pred ľuďmi a porozumejú významu cieľa, obsahu a štruktúry prezentácie. Naučia sa správne kombinovať informácie a emócie, zaujať a zapájať publikum, byť prirodzení a uvoľnení.

Ivan Ježík učil matematiku na Slovensku, vo Švédsku, Rakúsku a Anglicku. Pracoval ako manažér pre internú komunikáciu a elektronické médiá vo VÚB banke a bol programovým riaditeľom Nadácie Pontis. Od roku 2008 vedie Voices a je nezávislým konzultantom pre rozvoj značky. Venuje sa príprave a moderovaniu kultúrnych a diskusných podujatí, najmä projektom Choices a Jump Slovensko. Lektoruje vzdelávacie semináre.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram