Aj počas výnimočnej situácie spôsobenej koronavírusom sme chceli medzi ľudí priniesť zážitok, pohodu, pokoj a pocit spolupatričnosti. Deviaty kvíz prebehol ako vysielanie naživo na našej stránke na Facebooku. Vyše 150 účastníkov v takmer tridsiatich tímoch si zaplo stream a otvorilo link, kam zadávali svoje odpovede. Potešilo nás, že popri domácich sa pridali aj Trenčania z Londýna, Prahy, Štokholmu a Brna.

Hoci lístky sme nepredávali a štartovné bolo dobrovoľné, na podporu Trenčianskeho autistického centra ProAutis sa vyzbieralo takmer 350EUR, čo je najvyššia suma v histórii kvízu. Po súťažnej časti sme sa rozprávali s Helenou Vlnkovou, ktorá autistické centrum vedie, a s Martinou Novotovou z Bezobalisu, v spolupráci s ktorým sme pripravili ceny pre víťazné tímy.

Tie sme opäť vybrali tak, aby boli užitočné, radostné a chutné, a aby odrážali hodnoty – lokálna a férová výroba, kvalita a ohľaduplnosť k prírode. Zvolili sme upcyklované výrobky z chránenej dielne, čokoládovne, včelárstva či bylinkovej farmy. Sú to všetko malí a strední slovenskí podnikatelia, ktorým chceme spolu v týchto časoch vyjadriť podporu.

Kvíz moderuje Ivan s Lujzou, pripravujeme ho v spolupráci so študentmi, s Dominikou a Maťom z Triple Fingers a Nadáciou Poštovej banky. Celoročný projekt Oflajn 2020 je podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram