Najbližší kvíz sme plánovali uskutočniť na parkovisku pod terasou Coffee Sheep, avšak po porade s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva sme ho presunuli do ONLAJN priestoru na Facebooku.

Štartovné 3€ bolo dobrovoľné a podporili sme ním Priestor, ktorý dáva život zabudnutým miestam v našom meste.

Kvíz mal dve kolá, každé s desiatimi otázkami. Prvé tri tímy opäť dostali pekné ceny. Moderovali Lujza Lehocká a Ivan Ježík. Kvíz sme pripravili v spolupráci s Dominikou a Maťom z Triple Fingers a Nadáciou Poštovej banky. Veľmi pekne ďakujeme za pomoc BEZOBALiSu, ktorý nachystal ceny.

Podujatie bolo súčasťou celoročného projektu Oflajn 2020 podporeného z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram