Michaela Pobudová z Mareeny a Ivan Ježík z Voices sa po pracovných skúsenostiach v zahraničí vrátili na Slovensko. V rýchlej dobe plnej nedôvery a zmien sa snažia prinášať medzi ľudí rozum, pokoj a ohľaduplnosť. Večer moderovala Mirka Gúčiková. Jesennú sériu sme pripravili vo Voices v spolupráci s Triple Fingers, Coffee Sheep, Nadáciou Orange a Nadáciou ZSE.

Viac o hosťoch:

Michaela Pobudová ako štrnásťročná odišla na strednú školu do Thajska, neskôr na King's College London v Anglicku vyštudovala vojnové štúdiá. Ako bezpečnostná a politická analytička pracovala v Holandsku a ako výskumníčka v Jordánsku. Dobrovoľnícke skúsenosti má aj z Etiópie. Je spoluzakladateľkou a riaditeľkou občianskeho združenia Mareena, ktoré pomáha cudzincom začleniť sa do slovenskej spoločnosti, komunitnými aktivitami spája Slovákov s cudzincami a rozvíja diskusiu o všetkých výzvach súvisiacich s migráciou a integráciou.

Ivan Ježík je žiakom profesora Hejného. Matematiku učil vo Švédsku, Rakúsku a Anglicku. Prednášal v Japonsku aj v Togu a na Univerzite v Stanforde viedol letné kurzy. Po návrate na Slovensko pracoval ako manažér pre komunikáciu a elektronické médiá vo VÚB banke, neskôr bol programovým riaditeľom Nadácie Pontis. Je spoluzakladateľom a riaditeľom Voices, kde sa venuje najmä vzdelávaniu, kultúre a verejnému priestoru. Pred siedmimi rokmi sa vrátil do rodného mesta, kde okrem iného moderuje Rozhovory Choices a pripravuje Zápisky z Trenčína.

moderátorka Mirka Gúčiková

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram