O ekologickejšom správaní sa uvažujú nielen hipíci, ale aj všetci moderne premýšľajúci a nesebeckí ľudia. Veď predsa môžeme bývať v meste, cestovať autom, pekne sa obliekať a zároveň sa správať šetrne k životnému prostrediu. Len treba o tom hovoriť a niekde začať. Neformálna prednáška Ivany Maleš, zakladateľky Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a blogu Nezmar, bola o tom, čo a ako môžeme zmeniť v našich každodenných činnostiach, ak chceme byť empatickejší voči planéte a pozornejší k budúcim generáciám.

Ivana pochádza zo Srbska a na Slovensko prišla študovať environmentalistiku. V roku 2003 ukončila štúdium na katedre krajinnej ekológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Je autorkou niekoľkých koncepcií reformy odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni a spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí. Je vydatá, má jednu dcéru. Rada cestuje, číta knihy, pozerá severské filmy a fascinujú ju sopky. V súkromí sa snaží o zero waste spôsob života.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram