Námestia, parky, ulice, nábrežie, verejné športoviská, zastávky, kultúrne centrá, ale aj sociálne siete na internete. Verejný mestský priestor patrí nám všetkým. Tu sa stretávame, komunikujeme, žijeme, môžeme objavovať aj byť objavenými. Sme si však rovní pri jeho využívaní? V čom sa líšia potreby a očakávania mužov a žien, ľudí, ktorí majú záujem na tom, čomu a ako slúži? Ako ho môžeme vytvárať tak, aby bol čo najviac spravodlivý pre všetkých? Čo sa deje, ak ho nevyužívame? Čo je manuál verejných priestorov a ako ho môžu mestá vytvárať? Koho úloha je taký proces iniciovať a koordinovať? Neformálna prednáška Miloty Sidorovej bola o tom, ako sa všetci môžeme podieľať a spolupracovať na vytváraní hodnotného a príjemného mestského prostredia.

Milota je profesionálka, ktorá sa na voľnej nohe venuje férovému urbanizmu. V praxi teda rôznymi spôsobmi vylaďuje mestské projekty v strednej a východnej Európe tak, aby boli premyslenejšie a spravodlivejšie. Študovala krajinnú architektúru, grafický dizajn, filmovú produkciu, urbanizmus, sociálny výskum a manažment ľudských zdrojov. Žila v New Yorku, stále veľa cestuje a prednáša na zahraničných univerzitách. Niekoľko rokov koordinovala medzinárodný festival o efektívnom mestskom plánovaní reSITE a je členkou tímu Women Public Space Prague.

Foto: Reio Avaste

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram