Workshop s Andrejom Rybovičom je pre všetkých, ktorí rozbiehajú vlastný podnikateľský nápad alebo komunitný projekt. Účastníci sa naučia pracovať s nástrojom Business model canvas. Dozvedia sa, ako rýchlo overiť svoje predpoklady, ako si vyšpecifikovať cieľovú skupinu, aký vplyv majú technológie na správanie zákazníkov. Počas workshopu každý účastník vytvorí svoj vlastný biznis model. Získate nové nápady, inšpiráciu, užitočné informácie a názory od iných účastníkov.

Andrej poskytuje konzultácie pre začínajúcich podnikateľov viac ako 5 rokov. Okrem poradenstva pripravuje a spoluorganizuje viacero podujatí ako napr. Startup Weekend, tematické prednášky, diskusie a prezentácie úspešných podnikateľov. Je lektorom workshopov Večerná škola podnikania, Letná škola biznisu a Startup programu, ktorý sa vyučuje na Žilinskej univerzite. Spolupracuje s firmami, ktorým pomáha implementovať nové nástroje pre optimalizovanie obchodnej a marketingovej stratégie pre zvýšenie profitability.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram