Workshop s lektorom Jakubom Kobelom je zameraný na obsahové aspekty argumentácie nielen vo verejnej sfére, ale v našom každodennom živote. Poukazuje najmä na to, že znalosť dôležitých elementov argumentácie je dôležitá nielen pri efektívnom presviedčaní, ale aj pri prijímaní a hodnotení akejkoľvek informácie, ktorá k nám prichádza. Určený je študentom, freelancerom a v zásade komukoľvek, kto má ambíciu zdokonaľovať svoje kritické myslenie. Účastníci spoznajú časti argumentu, naučia sa kriticky hodnotiť kvalitu informácií a odskúšajú si, aké je to argumentovať v praxi.

Jakub Kobela je z dedinky Bolešov neďaleko Trenčína, no už niekoľko rokov žije v Brne. Je študentom magisterského programu sociológie na Masarykovej univerzite, kde sa venuje predovšetkým analýze populačných trendov a konceptov etnicity, migrácie či nacionalizmu. Zároveň už 7 rokov je súčasťou Slovenskej debatnej asociácie, v ktorej pôsobí ako lektor, rozhodca, organizátor podujatí a predovšetkým člen výkonnej rady organizácie.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram