Neformálna prednáška Ivana Ježíka pre mladých aj starších, ktorí chcú a potrebujú uvoľnene, uveriteľne a zdravo sebavedome vystupovať pred publikom. Vysvetlili sme si rozdiel medzi autentickým a syntetickým rečníkom. Naučili sme sa zvládnuť stres, uvedomiť si držanie tela a vyhodiť strašiaka z hlavy. Povedali sme si o príprave na vystúpenie, o účinnom spájaní informácií a emócií, ale aj o tom, ako zaujať a zapojiť publikum.

Ivan Ježík vyrastal v Trenčíne. Po skončení MFF UK v Bratislave študoval v Londýne. Osem rokov učil matematiku na Slovensku, vo Švédsku, Rakúsku a Anglicku. Pracoval ako manažér pre internú komunikáciu a elektronické médiá vo VÚB banke a bol programovým riaditeľom Nadácie Pontis. Od roku 2008 vedie Voices a je nezávislým konzultantom pre rozvoj značky. Venuje sa príprave a moderovaniu kultúrnych a diskusných podujatí, najmä projektom Choices a Train21.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram