Voices live

Podujatia Voices Live boli nezabudnuteľné večery plné zážitkov zamerané na rôzne formy umenia, vrátane hudby, literatúry, maľby, filmu či zážitkového vzdelávania. Konali sa v príjemnej atmosfére divadla Heineken Tower Stage v Bratislave a usporiadali sme ich vyše 40. V premiére sme na nich uvádzali filmy zo sérií Nápad sa ráta a Hudobné úlety, ktoré sme autorsky pripravovali s mladými tvorcami.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram