JUMP

V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sme usporiadali 5 neformálnych konferencií Jump Slovensko o ľuďoch a pre ľudí, ktorí robia niečo pre druhých. Ďakujeme spoluorganizátorom, partnerom aj dobrovoľníkom; najmä však rečníkom za podnetné príbehy a lektorom za užitočné prednášky. S ľuďmi zo všetkých sektorov spoločnosti sme zažili krásne dni plné dobroprajnosti, nesebeckosti a tvorivosti.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram