Radnica, Banská Bystrica

Nijaký prejav láskavosti,
akokoľvek nepatrný,
nevyjde nazmar.

Ezop

Jump Slovensko 2016 je piaty ročník neformálnej konferencie

o ľuďoch a pre ľudí, ktorí robia niečo pre druhých.

Jump je charakteristický priateľskou atmosférou a uvoľneným štýlom. Určený je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a neziskových organizácií, ale aj študentom, freelancerom a podnikateľom. Každému, komu Slovensko nie je ľahostajné.

Organizátorom projektu je Nezisková organizácia Voices, ktorá sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a rozvoju občianskej spoločnosti. Za osem rokov svojej činnosti pripravila viac ako 56 rozhovorov so zaujímavými ľuďmi Choices, štyri ročníky konferencie Jump Slovensko a osem minikonferencií Malý Jump pre stredoškolákov. Nakrútila vyše 160 krátkych filmov, zorganizovala 145 vzdelávacích seminárov a 42 kultúrnych podujatí Voices Live.

Jump Slovensko 2016 sa koná 21. septembra v Cikkerovej sieni historickej Radnice na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici.

Registrácia začne 24. augusta.