Radnica, Banská Bystrica
08:30 – 08:55 Registrácia
08:55 – 09:10 Otvorenie
Ivan Ježík a Mirka Gúčiková
09:10 – 10:30

Prednášky

Braňo Frk
Naučme sa učiť sa
Edita Bednárová
Komunity a my
Samuel Marec
Najlepší príbeh, ktorý ste doteraz nepočuli
Igor Polakovič
Darca je od nás vzdialený len na dva kliky
10:30 – 11:00 Kávová prestávka
11:00 – 12:30

Príbehy

Miroslava Dudášová
a Tony Dúbravec
Ondrej Vrábel
Dana Žilinčíková
Vladimír Randa
Martina Slováková
12:30 – 13:30 Obedová prestávka
13:30 – 15:00

Príbehy

Eva Ščepková
Michaela Kučová
Jano Suchal
Jana Hoosová
Martin Cero Cerovský