Kvôli nepretržitej dostupnosti a množstvu podnetov sa neponárame hlbšie do práce a nevieme ani poriadne oddychovať. Sme nepokojnejší, povrchnejší, frustrovanejší. Radi by sme však zamerali svoju pozornosť v pracovnom aj osobnom živote na to, čo považujeme za dôležité. Ako uprostred telefonátov a stretnutí zvládneme aj tvorivé a kognitívne náročnejšie úlohy? Dokážeme byť produktívni a pritom vnútorne pokojní, či dokonca šťastní?

S Andrejom Jeleníkom a Petrom Kuklišom sa porozprávame o pozornosti a s ňou súvisiacich otázkach: Pomôže nám sústredenosť lepšie využívať naše nadanie? Ako ju dosiahneme? Máme si obmedziť pripojenie k sociálnym sieťam? Pre koho a na čo je meditovanie? O čom je metóda focusingu? Ako nájdenie vnútorného pokoja súvisí so schopnosťou byť duchom prítomný tu a teraz? Môžeme všímavosťou zvládnuť stres a uvoľniť sa? Podporíme ňou svoju radosť zo života alebo je to len mýtus?

Vstup je voľný. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu však odporúčame vopred sa registrovať na tomto linku. Projekt Choices podporuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Za pomoc pri príprave ďakujeme Impact HUB Bratislava. Online prenos z podujatia bude na www.metoo.sk/choices. Moderátorom je Ivan Ježík.

Andrej Jeleník vyštudoval psychológiu a dejiny umenia a kultúry. Viac ako 9 rokov pracuje v oblasti psychológie, osobného rozvoja a zvládania stresu. Má skúsenosti so zdravotníctvom, školstvom aj vzdelávaním v biznis sfére. Posledných päť rokov sa aktívne venuje rozvoju všímavosti vo svojom osobnom živote, u individuálnych klientov aj skupín. Pôsobí ako psychológ, lektor zážitkových workshopov a získal oprávnenie vyučovať aj certifikovaný program MBSR. Energiu mu dávajú príroda, turistika, plávanie, rozhovory s priateľmi a meditácia všímavosti.

Peter Kukliš študoval financie a pracoval ako manažér v IT sektore v Indii. Išiel do Anglicka na vlastnej koži zažiť budhizmus a ostal tam osem a pol roka. Pracoval vo fair-trade budhistickej firme, vyškolil sa v nenásilnej komunikácii a metóde focusingu a priniesol ich na Slovensko. Pracuje ako tréner v Maxman Consultants v Bratislave, kde učí ako komunikovať, viesť a spolupracovať facilitatívne a nenásilne. Vo voľnom čase ponúka, čo vie, na kurzoch pre verejnosť. Verí, že ak budeme žiť v súlade s našimi hodnotami, náš život a životy ľudí okolo nás budú lepšie.

Voices, n.o.
Gen. Viesta 6
911 01 Trenčín

VOICES

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram