Kontakt

Korešpondenčná a fakturačná adresa:
Voices, n.o., Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156, DIČ: 2022545327

Ivan Ježík
Ivan
Ježík

ivan.jezik@voices.sk
0905 889 607
Žofia Teplická
Žofia
Teplická

zofia.teplicka@voices.sk
0904 033 120
Peter Zahradník
Peter
Zahradník

peter.zahradnik@voices.sk
0907 065 278

Dlhodobo nám pomáhajú a pomáhali Andrea Ungvölgyi, Lucie Schweizer, Ján Orlovský, Róbert Slovák, Jana Vlašičová, Peťo Teplický, Rena Bena Černayová, Michal Šandrej, František Halky Halás, Viera Maríková, Boris Németh, Pino Ungvölgyi, Alenka Bastlová, Melany Kurpielová, Igor Rjabinin, Katka Cermanová a ďalší. Ďakujeme.

Členmi správnej rady sú Mirka Gúčiková, Martina Slováková a Ľuboš Ľahký, naším revízorom je Peter Halák.

Viac informácií nájdete vo výročných správach
2021, 2020, 2019, 2018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008