Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu a rozvoju občianskej spoločnosti. Sme presvedčení, že na zvládnutie súčasných výziev Slovensko potrebuje viac premýšľajúcich a neľahostajných ľudí.

Najbližšie pripravujeme


Malý Jump

Malý Jump Rimavská Sobota

pondelok 30.5., 9:00 - 11:00, Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota
Stretnutie študentov Gymnázia Ivana Kraska s ľuďmi, ktorí robia niečo pre druhých:
Slavomír Sochor, Kino v bazéne
Ivan Siláči, YOUNG FOLKS LC
Ida Adolfová, Komunitná nadácia Zdravé mesto
Radovan Ceglédy, Naša Sobota

Malý Jump

Malý Jump Košice / konferencia UPre

štvrtok 2.6., 9:00 - 13:00, štúdio Woont, Košice
Cez projekt Malý Jump a vďaka spolupráci s organizátormi sa vyše 50 študentov košických gymnázií zúčastní konferencie UPre: SKUTOČNE RÓMSKE ODPOVEDE. Vypočujú si príbehy rómskych komunít, ktoré sa rozhodli robiť niečo pre seba a pre druhých. Podujatia sa zúčastnia študenti Gymnázia Poštová 9, Gymnázia Šrobárova 1 a Evanjelického gymnázia J. A. Komenského.
viac informácií

Poskytujeme služby

Pomáhame jednotlivcom a skupinám jasnejšie premýšľať, systematickejšie pracovať a lepšie komunikovať. Ponúkame neziskovkám, coworkingom a tvorivým priestorom odborné poradenstvo, moderovanie neformálnych konferencií, vedenie vzdelávacích seminárov a workshopov. Vieme poradiť s riadením tímu, rozvojom značky, komunikačnou stratégiou, vizuálnou identitou a prezentovaním pred publikom.

Ak máte záujem o naše služby, prosím, napíšte nám na voices@voices.sk

2008 - 2015

priniesli sme 48 večerných rozhovorov so zaujímavými ľuďmi Choices
zorganizovali sme 4 ročníky konferencie Jump Slovensko
usporiadali sme 5 podujatí Malý Jump pre stredoškolákov
pripravili sme školu Train 21 pre ľudí rozbiehajúcich vlastný biznis
realizovali sme 145 otvorených vzdelávacích seminárov
pripravili sme 42 verejných kultúrnych podujatí Voices Live
nakrútili sme a online komunikovali vyše 160 krátkych filmov
preložili a vydali sme knihu Sarah Durham Rozvoj značky neziskovej organizácie
popri práci za finančnú odmenu sme odpracovali dobrovoľnícky asi 6 500 hodín

Do našich aktivít bolo priamo zapojených viac ako 40 lektorov, 5 000 účastníkov, 250 neziskových iniciatív a desiatky základných, stredných a vysokých škôl. Krátke filmy a videá z našich podujatí videlo vyše 200 000 ľudí.

Partneri

logo Nadácie Orange logo 02 logo Nadačného fondu Telekom logo Cukru logo Nadácie Pontis logo MeToo logo Eset logo WebSupport logo Impact Hub

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti a niektorí ďalší partneri.

Ďakujeme.

Podpora

Vítame dobrovoľnícku pomoc pri odbornom lektorovaní, príprave podujatí, správe počítačov, tvorbe grafiky, fotení či iných činnostiach. Ak máte záujem, prosím, kontaktujte nás.

Fyzické a právnické osoby nám môžu pomôcť asignáciou 2% z dane z príjmu. Naše údaje sú:
Nezisková organizácia Voices, Gajova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 37925156, právna forma: nezisková organizácia

Voices uskutočnila na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/029544 verejnú zbierku na území SR v období od 25.11.2014 do 10.11.2015. Ďakujeme za vašu podporu a v zmysle zákona zverejňujeme predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky.

Ak vás oslovujú výsledky našej práce, prosím, podporte nás.
Vážime si vašu dôveru a ďakujeme za ňu.

Kontakt

Voices, n.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156, DIČ: 2022545327
korešpondenčná adresa: Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín

Ivan Ježík, ivan.jezik@voices.sk, 0905 889 607
Žofia Teplická, zofia.teplicka@voices.sk, 0904 033 120
Peter Zahradník, peter.zahradnik@voices.sk, 0907 065 278

Dlhodobo nám pomáhajú Andrea Ungvölgyi, Jana Vlašičová, Martina Slováková, Peťo Teplický, Mirka Gúčiková, Viera Maríková, Boris Németh, František Halky Halás, Pino Ungvölgyi, Alenka Bastlová, Melany Kurpielová, Igor Rjabinin, Katka Cermanová a ďalší. Ďakujeme.
Členmi správnej rady sú Ján Orlovský, Lucie Schweizer a Róbert Slovák, naším revízorom je Peter Halák.

Viac informácií nájdete vo výročných správach
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008