Venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu a rozvoju občianskej spoločnosti. Sme presvedčení, že na zvládnutie súčasných výziev Slovensko potrebuje viac premýšľajúcich a neľahostajných ľudí.

Najbližšie pripravujeme


Knižné plky #1

Ako čítať Kafku a nezblázniť sa

pondelok 26.9., 18:00, Voices, Trenčín
Knižné plky je komorný, zľahka nekorektný program Petra Michalíka o literatúre, knihách a ich čitateľoch.
viac informácií a rezervácia miesta

Choices 58

Chlieb a hry v digitálnej dobe

utorok 27.9., 18:30 - 20:00, Impact HUB Bratislava
hostia: Jakub Goda a Jakub Tomiš
registrácia

workshopy

Prezentovanie pred publikom

streda 28.9., 9:00 - 12:00, Impact HUB Bratislava
štvrtok 29.9., 16:00 - 19:00, Voices, Trenčín
Workshopy s Ivanom Ježíkom zamerané na rozvoj prezentačných zručností a získanie zdravého sebavedomia pri vystupovaní pred publikom.
registrácia Bratislava
registrácia Trenčín

Deň otvorených dverí vo Voices

piatok 30.9., 13:00 - 18:00, Voices, Trenčín
Pozývame vás prísť sa pozrieť do nášho nového priestoru na stretnutia a spoluprácu na Sládkovičovej 8 v Trenčíne.
viac informácií

Choices 59

Montessori: predsudky a skutočnosť

utorok 11.10., 18:00 - 19:30, Klub Lúč Trenčín
hostia: Alena Balogová, Veronika Ščepánková a Dodo Dobrík
viac informácií

Choices 60

Rozum, cit a beh cez prekážky

streda 19.10., 18:30 - 20:00, Impact HUB Bratislava
hostia: Janette Motlová a Ján Ballx
viac informácií

Poskytujeme služby

Pomáhame jednotlivcom a skupinám jasnejšie premýšľať, systematickejšie pracovať a lepšie komunikovať. Ponúkame neziskovkám, coworkingom a tvorivým priestorom odborné poradenstvo, moderovanie neformálnych konferencií, vedenie vzdelávacích seminárov a workshopov. Vieme poradiť s riadením tímu, rozvojom značky, komunikačnou stratégiou, vizuálnou identitou a prezentovaním pred publikom.

Ak máte záujem o naše služby, prosím, napíšte nám na voices@voices.sk

2008 - 2015

priniesli sme 56 večerných rozhovorov so zaujímavými ľuďmi Choices
zorganizovali sme 4 ročníky konferencie Jump Slovensko
usporiadali sme 8 podujatí Malý Jump pre stredoškolákov
pripravili sme školu Train 21 pre ľudí rozbiehajúcich vlastný biznis
realizovali sme 145 otvorených vzdelávacích seminárov
pripravili sme 42 verejných kultúrnych podujatí Voices Live
nakrútili sme a online komunikovali vyše 160 krátkych filmov
preložili a vydali sme knihu Sarah Durham Rozvoj značky neziskovej organizácie
popri práci za finančnú odmenu sme odpracovali dobrovoľnícky asi 6 500 hodín

Do našich aktivít bolo priamo zapojených viac ako 40 lektorov, 5 000 účastníkov, 250 neziskových iniciatív a desiatky základných, stredných a vysokých škôl. Krátke filmy a videá z našich podujatí videlo vyše 200 000 ľudí.

Partneri

logo Nadácie Orange logo 02 logo Nadačného fondu Telekom logo Cukru logo Nadácie Slovenskej sporitelne logo MeToo logo Eset logo WebSupport logo Impact Hub

Počas uplynulých rokov s nami spolupracovali aj Nadácia SPP, Nadácia VÚB, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia otvorenej spoločnosti a niektorí ďalší partneri.

Ďakujeme.

Podpora

Vítame dobrovoľnícku pomoc pri odbornom lektorovaní, príprave podujatí, správe počítačov, tvorbe grafiky, fotení či iných činnostiach. Ak máte záujem, prosím, kontaktujte nás.

Fyzické a právnické osoby nám môžu pomôcť asignáciou 2% z dane z príjmu. Naše údaje sú:
Nezisková organizácia Voices, Gajova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 37925156, právna forma: nezisková organizácia

Voices uskutočnila na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS3-2014/029544 verejnú zbierku na území SR v období od 25.11.2014 do 10.11.2015. Ďakujeme za vašu podporu a v zmysle zákona zverejňujeme predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky.

Ak vás oslovujú výsledky našej práce, prosím, podporte nás.
Vážime si vašu dôveru a ďakujeme za ňu.

Kontakt

Korešpondenčná a fakturačná adresa:
Voices, n.o., Gen. Viesta 6, 911 01 Trenčín
IBAN: SK65 0200 0000 0024 1744 6357
IČO: 37925156, DIČ: 2022545327

Priestor: Sládkovičova 8, Trenčín

Monika Harárová, monika.hararova@voices.sk, 0902 220 758
Ivan Ježík, ivan.jezik@voices.sk, 0905 889 607
Žofia Teplická, zofia.teplicka@voices.sk, 0904 033 120
Peter Zahradník, peter.zahradnik@voices.sk, 0907 065 278

Dlhodobo nám pomáhajú Andrea Ungvölgyi, Jana Vlašičová, Martina Slováková, Peťo Teplický, Mirka Gúčiková, Viera Maríková, Boris Németh, František Halky Halás, Pino Ungvölgyi, Alenka Bastlová, Melany Kurpielová, Igor Rjabinin, Katka Cermanová a ďalší. Ďakujeme.
Členmi správnej rady sú Ján Orlovský, Lucie Schweizer a Róbert Slovák, naším revízorom je Peter Halák.

Viac informácií nájdete vo výročných správach
2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008